От бегачи за бегачи - едно трасе сред алпийски пътеки и сипеи, криволичещи между уникални за България стени и скални игли сред врачанския балкан