Skaklya Trail Run - 8 km / 750 m D+

Описание:

Старт: Алпийски дом Враца. Маршрутът стартира с алеи в посока град Враца, изкачва се до връхчето над паметника на Вестителя на свободата от където слиза до потока идващ от водопад Скакля. От тук следва туристическа пътека, която стръмно се изкачва към подножието на водопад “Скакля”. Стигайки водопада завива вляво и по камениста пътека минавайки покрай плитка пещера се изкачва над скалния венец. От тук поема надясно (югозапад) по общирни поляни, пресичайки потока на водопада и след кратко изкачване следва стръмно спускане по Войводин дол през красива букова гора. Дерето излиза до прохода Вратцата, където заобикаля по алеята малката Вратца и стига до старт/финала.

Технически данни:

Профил на трасето:

GPS следа:

GPS следата е за предварително запознаване с трасето. По време на състезанието състезателите са длъжни да следват маркировката на състезанието и да не разчитат на GPS навигация. Организаторите си запазват правото да променят машрута.

GPS следа може да изтеглите от тук: