Vratsa Sky Run - 15 km / 1400 m D+

Описание:

Старт: Трасето на Vratsa Sky Run е във формата на цифрата осем и старт/финалът се намира в пресечната точка на осмицата. Първите 8 км съвпадат изцяло с трасето на Skaklya Trail Run. След преминаване по Skaklya Trail Run и достигане на старт/финала, трасето пресича реката по моста и движейки се по тротоара, пресича отново прохода Вратцата. След прохода вдясно се движи по пътеката за хижа Леденика. Трасето постепенно набира височина и стига до най-ниската точка на Згориградския масив, където по козя пътечка през стената се изкачва на билото. От тук по пътека се движи изцяло по билото над скалите и стените на Враца. Преминава над Централна стена и започва спускане в гора. Скоро след метален жалон в жълто и черно се отклоняваме вдясно по сипеиста пътека, преминаваща през скална халка, и с леко траверсиране вдясно се излиза на сипея на Централна стана по който се слиза до пътя. Трасето се движи по пътека успоредно на пътя и стига беседката и разкопките на антична Вратица. Тук с ляв завой и няколко стъпала се озоваваме на пътя, който се пресича и по моста стигаме финала.

Технически данни:

Профил на трасето:

GPS следа:

GPS следата е за предварително запознаване с трасето. По време на състезанието състезателите са длъжни да следват маркировката на състезанието и да не разчитат на GPS навигация. Организаторите си запазват правото да променят машрута.

GPS следа може да изтеглите от тук: